Når du anvender GS210 til neddelingen af metalspåner, bliver de ikke bare nemmere at håndtere – du mindsker også miljøbelastningen og risikoen for arbejdsulykker.

Bedre arbejdsmiljø

Traditionel håndtering af metalspåner i forbindelse produktion ved drejebænke og i bearbejdningscentre er forbundet med risici. Dels er der risiko for at skæremiddel ender på gulvet og gør dem glatte at færdes på og dels er metalspånerne i sig selv svære at håndtere med risici for snitsår. GS210 kan sættes i forbindelse med drejebænken eller bearbejdningscentret, hvorved den opsamler, findeler og komprimerer spånerne direkte. De findelte metalspåner kan ledes direkte fra GS210 til et transportsystem eksempelvis via en snegl til en container eller et transportbånd, eller de kan transporteres videre f.eks. med snegl til central spåncontainer.

Skåner miljøet

Når metalspånerne neddeles med GS210 bliver miljøbelastningen mindre. Dels betyder neddelingen at den energi, arbejdsindsats og spild, der i dag er forbundet med håndteringen af spånerne bliver mindre. Bliver spåner fra jeres produktion eksempelvis afhentet af en vognmand, vil frekvensen kunne reduceres.

Hertil kommer, at spånerne, du sender til genanvendelse, har en højere renhed og dermed kvalitet. Det skyldes, at det skæremiddel, som er brugt i forbindelse med forarbejdningen af metallet yderligere drænes. I GS210 er der monteret en studs, så det er muligt at tappe, recirkulere og dermed genanvende skæremidlet i produktionen. Det lavere indhold af skæremiddel betyder samtidig en højere renhed af spånerne, som du kan sende videre til genanvendelse.

Økonomisk gevinst

Udover de økonomiske gevinster der er forbundet med færre udgifter til håndtering og transport af spånerne, så er der også mulighed for at få en bedre salgspris. Den højere kvalitet af spåner, som sendes videre til genvinding efter installeringen af GS210, reducerer omkostninger i næste led i genvindingskæden, hvilket giver grundlag for at opnå højere priser ved salg.

Kunderne siger

Læs om de konkrete erfaringer fra VOLA og Hydra-Grene, som begge har spånknusere i deres produktion.

Finansiering

En investering i GS210 betaler sig hurtigt hjem. Vi tilbyder attraktive finansieringsmuligheder og leasing af GS210.

Professionel service

GS Handling Systems tilbyder professionel rådgivning om GS210, ligesom vi kan levere, montere og servicere GS210 i din produktion.

Kontakt os